Uzņēmējs

Biznesa katalogs

Pakalpojumi

  Nosaukums Apraksts Adrese
logo
EKOVALIS LATVIJA SIA
  • Naftas produktu rezervuāru tīrīšana
  • Siltummainītāju tīrīšana
  • Cauruļvadu tīklu CCTV inspekcija
  • Lietus notekūdens un kanalizācijas sistēmu skalošana
  • Siltuma centrāļu tīrīšana
  • Vides sanācijas darbi
  • Bīstamo atkritumu savākšana
  • Kuģu tilpņu tīrīšana
  • Būvniecība

Sūnu iela 21, LV-3401, Liepāja

Tālrunis: 63401551
Mob. tālr.: 29257097
Mājas lapa: www.ekovalis.lv
E-pasts: guntis@ekovalis.lv

ZeltaBirste
Zelta Birste SIA

VISA VEIDA TELPU UZKOPŠANA

Skrīveri

Mob. tālr.: 25999008
Mājas lapa: www.zeltabirste.lv
E-pasts: zelta.birste@gmail.com